Theo dõi

Cách thêm tài khoản trên BlueStacks?

Hướng dẫn này mô tả các bước để tạo một tài khoản trên BlueStacks 2

1) Nhấp vào cài đặt như minh họa bên dưới để tìm Cài đặt BlueStacks.

2) Chọn "Thêm tài khoản".

3) Chọn loại tài khoản bạn muốn thêm và làm theo các bước. Các bước này sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản (Thêm tài khoản google như minh họa dưới đây). 

 4) Hãy nhập chi tiết/thông tin đăng nhập tài khoản để sử dụng tài khoản trên BlueStacks 2. 

 

Bài viết này có hữu ích không?
81 trên 143 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận