Cách mua gói đăng ký cao cấp trên BlueStacks 2?

Hãy làm theo các bước dưới đây để mua gói đăng ký cao cấp trên BlueStacks 2:

1. Nhấp vào 'Tất cả ứng dụng' ở góc trên bên phải để mở tất cả ứng dụng trên app player. 

2. Chọn 'BlueStacks của tôi' từ tất cả các ứng dụng.

3. Nhấp vào nút 'NÂNG CẤP' để mua gói đăng ký .

4.  Nhấp vào 'Thiết lập thẻ tín dụng' để nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn và tiếp tục với các bước

Bạn cũng có thể xem lịch sử mua của mnìh bằng cách nhấp vào nút 'LỊCH SỬ MUA'.  

Sau khi quá trình thanh toán được xử lý, đăng ký của bạn sẽ được kcíh hoạt với ID email đã được đăng ký. 

Bài viết này có hữu ích không?
31 trên 46 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận