Sundan

Mga Kinakailangan sa Pag-install sa Windows

Maaari mong i-install ang BlueStacks version 2 sa isang Windows machine basta't natutugunan ang mga sumusunod na kinakailangan: 

  1. Dapat ay isa kang Administrator sa iyong PC.
  2. Ang iyong PC ay dapat na may 2GB na RAM/main memory. (Tandaan na ang 2GB o higit pang espasyo sa disk ay hindi katumbas ng RAM)
  3. Ang iyong PC ay dapat na may 4GB na espasyo sa disk na available para sa paglalagay ng mga Android app / laro at data ng mga ito. 
  4. Dapat ay mayroon kang Dirext X 9.0 o mas bago na naka-install sa iyong system 
  5. Dapat ay updated ang mga graphics driver ng iyong PC para sa compatibility sa BlueStacks ayon sa inilalarawan sa sumusunod na post 

 

Mga karagdagang kinakailangan:

Para sa Windows Vista:

  1. Ang iyong PC ay dapat na may Service Pack 2 (SP2), o mas bago, na naka-install. (Maaari mo itong i-install sa pamamagitan ng Windows Update)

Para sa Windows XP:

  1. Ang iyong PC ay dapat na may Service Pack 3 (SP3), o mas bago, na naka-install. (Maaari mo itong i-install sa pamamagitan ng Windows Update)  
  2. Naka-install dapat sa iyong PC ang Windows installer 4.5. (Maaari mo itong i-download sa http://download.microsoft.com/downloa... )
  3. May .NET Framework 3.5 SP3 dapat ang iyong PC, (Maaari mo itong i-download sa  https://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=21)

Ang BlueStacks 2.0 ay normal na naka-install sa parehong drive kung saan naka-install ang Windows, karaniwan ay sa C:\. Gayunpaman, habang ini- install, maaari mong piliing i-install sa ibang drive ang lahat ng app/data. 

Hindi namin inirerekomenda ang pag-install ng BlueStacks kung mayroon kang virtual machine, hal., Microsoft Virtual PC, VMWare Workstation o Oracle Virtualbox, na naka-install sa parehong PC. 

Nakakatulong ba ang artikulong ito?
185 sa 240 ang nagsabing nakakatulong ito
Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento